Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

MEDIALIZACE: 1. Je nějakým způsobem regulován obsah radničních periodik a existuje způsob, jakým se lze domoci otištění článku v tomto periodiku?

Podoba tzv. radničních periodik se v současné době řídí pouze obecnou právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 46/2000 Sb., v tiskový zákon (dále jen „tiskový zákon“). Bohužel to mimo jiné znamená také to, že o obsahu rozhoduje a odpovídá za něj pouze vydavatel. Žádné odchylky v případě radničních periodik zákon v současné podobě neobsahuje, což je zcela zřejmě chyba. Tento nevyhovující stav by měla do budoucna napravit novela příslušného zákona, která by měla stanovit podrobné podmínky pro publikaci v těchto periodikách tak, aby byl přiměřený prostor vymezen také pro opozici.

Nově navržený §4a tiskového zákona, který je momentálně po druhém čtení v Poslanecké sněmovně, zakotvuje následující povinnost pro vydavatele periodického tisku územního samosprávného celku:

㤠4a

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“.

Platí, že město odpovídá za obsah radničního periodika prostřednictvím svých orgánů, v tomto případě rady města, pokud si tuto pravomoc nevyhradí zastupitelstvo. V některých případech rozhoduje o obsahu periodika redakční rada, zřízená jako komise rady města.

Jediným způsobem, jakým se v současné době dá domoci publikace Vašeho vlastního článku, je tak tzv. právo odpovědi. Tohoto práva se lze domáhat v případě, kdy je v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité osoby. V takovém případě má tato osoba právo na uveřejnění odpovědi, která se musí omezit pouze na skutková tvrzení, které uvede na pravou míru, nebo je doplní či zlepší. Svým rozsahem nesmí odpověď přesahovat článek, či jeho část, na kterou reaguje. Pokud obsahuje radniční periodikum tvrzení splňující výše uvedené vlastnosti, můžete se práva na odpověď domáhat.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.