Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

Veřejná debata Transparency International ve Zlíně řešila otázku svobodného přístupu k informacím

Veřejná debata Transparency International ve Zlíně řešila otázku svobodného přístupu k informacím

Přestože byl již páteční, téměř letní večer, sešly se na veřejné debatě k tématu „Nebát se a jednat“ ve zlínském zámku dvě desítky občanů města. Veřejná debata se konala v rámci Zlínského jara a jako součást projektu Transparency International Kurzy občanské protikorupční sebeobrany. Nosným tématem byla otázka svobodného přístupu k informacím. Tedy na jaké informace má občan právo a jak se jich domoci.

Úvodní část večera představila projekt Kurzu občanské protikorupční sebeobrany, jeho jednotlivé aktivity, již realizované i plánované. Tomášem Pasterným byly pak představeny aktivity Zlínského jara – historie vzniku platformy občanské společnosti ve Zlíně a současný vývoj. Snad nejvíce zaujal fakt, že v průběhu posledních let dochází k rozvoji občanské společnosti na zcela spontánním základě.

Asi hlavním mluvčím byl Luděk Maděra. Zlínský občan, který se pokusil využít zákona o svobodném přístupu k informacím. Již několik let marně žádá o informace o výši platů a odměn pracovníků magistrátu v souvislosti s výběrovým řízením na informační technologie. Jeho příběh se poslouchal jako detektivka, bohužel na rozdíl od té televizní, dosud bez pozitivního konce.

„Příběh pana Maděry naznačuje, že zákony jsou někdy nevymahatelné a že k právnímu státu máme ještě daleko“, říká k tomu programový ředitel Transparency International Radim Bureš, který besedu moderoval. „Ale máme i řadu příkladů, kdy se jen díky zákonu o svobodném přístupu k informacím veřejnost dozvěděla, jak funguje veřejná správa“, dodává.

To pak bylo úvodem pro vystoupení Petra Leyera, pracovníka právní porady Transparency International, který uvedl právní rámec svobodného přístupu k informacím z hlediska současné úpravy i očekávaných novelizací, které snad odstraní zmiňované nedostatky.

To vše vedlo k velmi živé diskusi – velký zájem se týkal testů proporcionality, tedy posuzování, kdy může převážit ochrana soukromí a kdy právo na informace. Hovořilo se i o možnostech legislativy EU z hlediska nápravy špatného stavu. Další velkou odezvu vyvolala otázka obtížné vymahatelnosti práva. Snad největší zájem vyzvaly uvedené příklady dobré praxe transparentnosti práce orgánů samosprávy, které TI – ČR monitoruje.

Neformální beseda se zaměřila především na otázky angažované občanské společnosti v širším měřítku. Velkou měrou byla zastoupena otázka vzdělávání – příkladů z historie i současnosti, kdy angažovaný občanský přístup by měl být nejen modelem, ale i možnou platformou pro zapojení mladých lidí.

Na závěr debaty byli přítomní pozváni na školení - Kurz občanské protikorupční sebeobrany, který pořádá Transparency International ČR v úterý 21. května od 17 hodin ve zlínském zámku (ul. Soudní), jehož cílem je seznámit občany zlínského regionu s možností, jak efektivně postupovat v boji proti korupci a klientelismu.