Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 1. Jaké jsou finanční limity pro zakázky malého rozsahu, podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní?

Dle platného a účinného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcího nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, jsou určující následující finanční limity:

Pokud jde o zakázky malého rozsahu, těmi jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 1  000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Pokud jde o podlimitní zakázky, těmi jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Dle zákona o veřejných zakázkách je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Pokud jde o nadlimitní zakázky, na ty se vztahuje §2 nařízení vlády č. 77/2008 Sb.:

(1) Finanční limit v případě veřejných zakázek na dodávky činí

a) 3 256 000 Kč pro Českou republiku a státní příspěvkové organizace; pro Českou republiku - Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,

b) 5 010 000 Kč pro

1. ÚSC, příspěvkové organizace ÚSC a jiné právnické osoby dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách,

2. dotované zadavatele

3. Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,

c) 10 021 000 Kč pro sektorové zadavatele.

 

(2) Finanční limit v případě veřejných zakázek na služby činí

a) 3 256 000 Kč pro Českou republiku a státní příspěvkové organizace, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,

b) 5 010 000 Kč pro

1. ÚSC, příspěvkové organizace ÚSC a jiné právnické osoby dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách,

2. Českou republiku a státní příspěvkové organizace pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu o veřejných zakázkách v kategorii  5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8,

3. Českou republiku a státní příspěvkové organizace pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu o veřejných zakázkách,

4. dotované zadavatele,

c) 10 021 000 Kč pro sektorové zadavatele.

 

(3) Finanční limit v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 125 265 000 Kč.

 

(4) Finanční limit pro sektorové zadavatele v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí

a) na dodávky a služby 10 021 000 Kč,

b) na stavební práce 125 265 000 Kč.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.