Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 3. Může se o zakázku malého rozsahu ucházet subjekt, který je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části zadávací dokumentace k zakázce?

Platí, že uchází-li se o zakázku obchodní společnost, která je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části zadávací dokumentace k zakázce, může tím skutečně tomuto uchazeči vzniknout neodůvodněná výhoda. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), sice neobsahuje ustanovení, které by výslovně zakazovalo účast takového uchazeče v zadávacím řízení, je však třeba dodržet zásady stanovené v § 6 zákona o veřejných zakázkách, v tomto případě pak především zásadu rovného zacházení, kdy je třeba, aby zadavatel zajistil, že zpracovatel projektové dokumentace nebude mít výhodu oproti jiným uchazečům. Obecně lze především doporučit do zadávací dokumentace vtělit podmínku, dle které se zpracovatel projektové dokumentace nesmí tohoto zadávacího řízení účastnit. Tato úprava pak především umožní zadavateli se vyhnout riziku, že nezíská nejlepší možné řešení, neboť zpracovatel projektové dokumentace si tuto dokumentaci přizpůsobil tak, aby v následném zadávacím řízení zvítězil on sám.

Jedná-li se však o zakázku malého rozsahu, zadavatel nebyl povinen naplnit formální postup dle zákona o veřejných zakázkách, musel však dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 1, a to zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejní zadavatelé, typicky města nebo obce, musí rovněž dodržet své vlastní schválené zásady pro zadávání zakázek, přičemž část takovýchto zásad rovněž upravuje postup zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu.

Oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou spolufinancované z prostředků evropských, se pak řídí tzv. Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-13 (dále jen „Závazné postupy“). V těchto závazných postupech je pak situace, kdy se o zakázku uchází subjekt, který se podílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, explicitně řešena:

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem:

  • pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
  • resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo
  • jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

 

Tyto obecné Závazné postupy, přijaté usnesením vlády, jsou pak specificky obsaženy v metodických pokynech pro zadávání zakázek v rámci jednotlivých operačních programů.

V případě zakázky malého rozsahu je tedy především vždy nutné nahlédnout do příslušných zásad či metodických pokynů, které mohou jít v této oblasti i nad rámec zákonné úpravy.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.