Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 4. Je třeba, aby město v případě, že plánuje uzavřít smlouvu o úvěru, iniciovalo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?

Smlouvě o úvěru, jejímž obsahem je jednak závazek věřitele poskytnout dlužníkovi v jeho prospěch peněžní prostředky, jednak závazek dlužníka poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky a kterou uzavírá veřejný zadavatel s dodavatelem, musí předcházet zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

Platí, že poskytnutí úvěru je veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Tato skutečnost vyplývá především z jazykového výkladu legislativního pojmu veřejná zakázka na služby ve spojení s ustanovením § 497 a násl. obchodního zákoníku, který upravuje smlouvu o úvěru. Nadto jsou v Příloze 1 k zákonu o veřejných zakázkách, která podává seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU, uvedeny finanční služby (bankovnictví a investiční služby).

Město jakožto veřejný zadavatel tedy mělo zahájit zadávací řízení dle postupu formalizovaného zákonem o veřejných zakázkách, jehož předmětem mělo být poskytnutí úvěru.  V případě, že takto město nepostupovalo, jedná se o porušení zákona o veřejných zakázkách a lze doporučit, abyste se obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže jako na orgán vykonávajícím dohled nad dodržováním tohoto zákona.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.