Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 5. Obec je zřizovatelem, 100% vlastníkem a jediným společníkem právnické osoby – společnosti s ručením omezeným. Je nutné, aby na zakázku na poskytování služeb obci v hodnotě nad 1 mil ročně proběhlo zadávací řízení dle formalizovaného po

Platí-li, že činnost této obcí vlastněné právnické osoby je vyhrazena hlavně této obci, přičemž jakákoliv jiná činnost má pouze okrajový charakter (tedy je splněna podmínka, že tento subjekt vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele), bude Vámi popsaný případ spadat pod výjimku uvedenou v §18 odst.1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, dle které:

“Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osob.“

Jedná se o výjimku pro tzv. interní zadavatele (tzv. in-house zadávání) a v tomto případě zadavatel (město) skutečně není povinen zadávat veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. Platí však, že pokud město poskytne takové právnické osobě peněžní prostředky, tato společnost nemůže zakázku dále zadat a je nutné, aby převážnou část zakázky realizovala tato společnost vlastními silami.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.