Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÝ MAJETEK: 3. Je možné, aby byl prodej obecního majetku omezen podmínkou, že budoucí kupující musí mít s obcí podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je závazek podepsat budoucí kupní smlouvu?

V obecné rovině je problematika nakládání s nemovitým majetkem obce rozvedena v jedné z předchozích odpovědí.

Platí, že se v záměru prodeje obecního majetku pravidelně objevují nějaké dodatečné podmínky, které musí budoucí vlastník, tj. zájemce/kupující, splnit.

Situace, kdy je po budoucím kupci požadována dispozice smlouvou o smlouvě budoucí, kdy má být budoucí smlouvou disponováno s obecním majetkem, je pak poměrně specifická. Především je třeba zmínit, že, jak již bylo Nejvyšším správním soudem judikováno, i v případě úmyslu obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí je třeba zámět obce disponovat s veřejným majetkem zveřejnit. Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí totiž obci vzniká povinnost budoucí smlouvu uzavřít. Z tohoto lze, v souladu s Metodickým doporučením Ministerstva vnitra č. 7 z 31. 12. 2011, vyvodit, že se tato povinnost zveřejnit „přesouvá“ do fáze před samotným uzavřením smlouvy.

V případě tedy, že nedošlo ke zveřejnění původního záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je dispozice s obecním majetkem, je pak tato smlouva stižena absolutní neplatností. Podmínku dispozice smlouvou o smlouvě budoucí v rámci následně zveřejněného záměru prodeje obecního majetku pak nelze naplnit a prodej obecního majetku bude nezbytné zopakovat, a to včetně zveřejnění pozměněného záměru jeho prodeje.    

V případě, pak, že záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí byl řádně zveřejněn, zastáváme názor, že záměr obce prodat nemovitý majetek již není třeba opětovně zveřejňovat. Případné zveřejnění pak lze chápat mnohem spíše jako tzv. adresný záměr, který deklaruje vůli obce prodat tento nemovitý majetek předem vytipovanému kupci, a lze, vzhledem k předchozímu uveřejnění, předpokládat, že uzavření smlouvy se subjektem, disponujícím smlouvou o smlouvě budoucí, bude pro obec „nejvýhodnější“.   

V případě, že se ucházíte o koupi předmětného majetku a touto smlouvou o smlouvě budoucí nedisponujete, lze uvědomit o Vaší nabídce zastupitelstvo, protože je to právě zastupitelstvo, které o prodeji rozhoduje. Po uzavření smlouvy se současným uživatelem předmětného pozemku je možné obrátit se na soud s žalobou na určení neplatnosti vlastnického vztahu, a to z důvodu, že při jejím uzavírání bylo postupováno v rozporu se smyslem zákona o obcích. V takovém případě bude záležet na rozhodnutí soudu, jak daný spor vyřeší.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.